ETA Monitoring
EST   ENG   RUS
e-mail: meedia@monitooring.ee         tel: 6108865

 

ETA 360

RSS ja News Agent

Kliendiportaal ETA360 sisaldab lisaks veebikeskkonnale ka uudiste e-postiga edastamise funktsiooni News Agent ja toetab RSS-uudisvoogu. Kasutajal on võimalik määrata, millises ulatuses ja milliste teemade kohta avaldatud informatsioon e-postiga edastatakse. E-posti teel edastatavad uudised võimaldavad jälgida jooksvalt meediakajastuses toimuvat monitooringukeskkonda sisenemata ja need on kergelt seotavad kasutaja e-posti haldusprogrammidega.

RSS-uudisvoo toetus lubab monitooringu käigus fikseeritud informatsiooni lugeda kõikide RSS-lugejatega. Samuti tagab RSS-uudisvoo olemasolu võimaluse suunata uudised otse kliendi intranetti ja kasutada monitooringumaterjalide esmaseks jälgimiseks harjumuspärast keskkonda.