ETA Monitoring
EST   ENG   RUS
e-mail: meedia@monitooring.ee         tel: 6108865

 

ETA 360

Sisu

Meediamonitooringu käigus jälgitavad teemad ja märksõnad on unikaalne organisatsiooni või selle allüksuse vajadusi kattev infokogum. ETA360 kliediportaali sisu ja uudiste jaotusstruktuur koostatakse organisatsiooni konkreetsetest vajadustest lähtuvalt. Meie kliendil on vaba valik määrata millist infot kogutakse ja kuidas see jaotatakse. Monitooringuinfo efektiivsemaks kasutamiseks jagatakse uudised teemadeks, vajadusel alateemadeks.