ETA Monitoring
EST   ENG   RUS
e-mail: meedia@monitooring.ee         tel: 6108865

 

ETA360 - täielik ülevaade kogu meediaspektri ulatuses

Kliendiportaal ETA360 on professionaalne ja kaasaegne monitooringuinfo edastamise, struktureerimise, analüüsi ja arhiveerimise keskkond. Mugav ja kasutajasõbralik süsteem koondab kõikides meediakanalites avaldatud informatsiooni ning teeb selle operatiivselt kättesaadavaks ühes keskkonnas. Mitmeid unikaalseid funktsioone sisaldav portaal on loodud kasutamiseks nii kommunikatsioonispetsialistidele kui ka kõikidele teistele organisatsiooni liikmetele. Igale kliendile luuakse vastavalt tema jälgimisvajadusele personaalse sisu ja struktuuriga vaade, millele ligipääs toimub kasutajatunnuste või IP aadressi alusel. Kõik edastatud uudised, digitaalsed koopiad ja audiovisuaalsed salvestused säilitatakse arhiivis. Tagatud on võimalus erinevateks otsinguteks ja väljavõteteks.

Kliendiportaal ETA360 on pideva arendustöö tulemusena kujunenud edukaks ja laialt kasutatavaks töövahendiks. ETA360 on kasutusel peamise infokeskkonnana nii kolme töötajaga väikeettevõttes kui ka suurtes korporatsioonides, mille töötajad asuvad erinevates regioonides. ETA360 tulevikku suunatud kontseptsioon ja parimat kasutust pakkuv lahend on aluseks organisatsioonide senisest efektiivsema infokasutuse tagamisel.