ETA Monitoring
EST   ENG   RUS
e-mail: meedia@monitooring.ee         tel: 6108865

 

Meedia

Meediamonitooringu täisteenust pakkuva ettevõttena oleme võimelised jälgima kõiki meediatüüpe ja -kanaleid. Lisaks Eesti meediale katame täies ulatuses BNS-i grupi tütarettevõtete abil ka Läti ja Leedu meedia ning olulisemad Skandinaavia meediakanalid. Monitooringusse kaasatavate kanalite valik, mis sõltub monitooringu eesmärgist, lepitakse kokku iga kliendi puhul eraldi.

Jälgimisulatus Eestis, Lätis ja Leedus: