ETA Monitoring
EST   ENG   RUS
e-mail: meedia@monitooring.ee         tel: 6108865

 

Edastus

RSS

Kliendiportaal ETA360 toetab RSS-uudistevoogu, mille abil saab monitooringu käigus fikseeritud informatsiooni lugeda kõikide RSS-lugejatega. Samuti tagab RSS-uudisvoo toetus võimaluse suunata uudised otse kliendi intranetti ja kasutada monitooringumaterjalide esmasel jälgimisel harjumuspärast keskkonda.