ETA Monitoring
EST   ENG   RUS
e-mail: meedia@monitooring.ee         tel: 6108865

 

Edastus

Monitooringute edastusviis ja intervall sõltub teenuse iseloomust ning monitooringu eesmärgist. Meie poolt pakutavad edastusviisid on kujundatud selliselt, et kasutatav lahend sobiks maksimaalselt organisatsiooni väljakujunenud infosüsteemiga ja oleks kõigile mugav kasutada. Organisatsiooni siseselt võib rakendada ka erinevaid edastusviise, näiteks saata juhtkonnale mõeldud informatsiooni e-posti teel ja teha tervikmonitooring kättesaadavaks kliendiportaali vahendusel. RSS-uudistevoo toetuse ja automaatse e-posti edastuse teel on loodud eeldused monitooringusüsteemi integreerimiseks organisatsiooni intraneti või erinevatele kasutajagruppidele suunatud e-postiaadressidega.