ETA Monitoring
EST   ENG   RUS
e-mail: meedia@monitooring.ee         tel: 6108865

 

Teenused

Sotsiaalmeedia monitooring

Blogosfääri osakaal kommunikatsiooniväljas kasvab iga päev. Veebipäevikud kui vahetu infoallikas on juba omaks võetud Eesti ajakirjanike poolt ning suuremad meediakanalid on ühed aktiivseimad blogikeskkonna kasutajad. Blogide kaudu jõuab ajakirjanikeni üha enam informatsiooni, mis annab tõuke edasise meediakajastuse kujunemisele.

ETA Monitooring on käivitanud unikaalse veebipäevikute monitooringusüsteemi, mis tagab tervikliku ülevaate blogosfääris toimuvast. Monitooringusüsteem võimaldab haarata nii blogimaastikul toimuvaid arenguid kui päevikutes käsitletavaid teemasid ja seda suurima kaetuse ja ulatusega regioonis. Iga päev monitooritakse üle 12000 veebipäeviku ning uued avatud päevikud lisanduvad automaatselt jälgimisse.

Täna on ka teil võimalik jälgida oma kaubamärgi, firma, toote või konkurendi kajastust kõige vahetumas infokeskkonnas ning seeläbi kontrollida infot juba enne, kui see meedia vahendusel laiema kajastuseni jõuab ja teie sihtgruppe mõjutab.

Veebipäevikute monitooring on integreeritav ETA360 kliendiportaaliga ning uus info jõuab teieni harjumuspärases keskkonnas.

Kontaktisik Kadri Pae, kadri.pae@monitooring.ee, tel: 6108889.

ETA Monitooringu meeskond