ETA Monitoring
EST   ENG   RUS
e-mail: meedia@monitooring.ee         tel: 6108865

 

Teenused

Novosti

Suhted Venemaaga muutuvad paljudele meist üha olulisemaks ja vahetumaks. Poliitiliste ja majanduslike suhete iseloomust sõltub Venemaal tegutsevate ja seal oma tegevust kavandavate ettevõtete-organisatsioonide käekäik. Iga päev ringleb Venemaa meediaavalikkuses Eesti ja eestlaste tegemiste kohta vastuolulist ja tendentslikku informatsiooni, mis mõjutab otseselt sealsete koostööpartnerite ja ühiskonna ehk turu eelhoiakuid meie suhtes.

Vene meediaavarustes toimuva jälgimiseks oleme loonud monitooringutoote „Novosti".

"Novosti" on igapäevane monitooring, mis jälgib Eestiga seotud informatsiooni ligikaudu sajast Venemaa olulisemast meediakanalist. Monitooring koondab uudised seoses Eesti sise- ja välispoliitika, majanduse, äri, kultuuri ning kaitsetemaatikaga. Info edastatakse ilmunud artiklite täistekstidena vene keeles ja edastatakse kliendiportaali ETA360 vahendusel või e-posti teel. Monitooringu kasutusmugavuse tagab kõikide uudiste struktureerimine ning arhiveerimine monitooringusüsteemis.

Teenus on loodud kõikidele Venemaal tegutsevate, Vene ettevõtetega ärisuhetes olevate või seda planeerivate organisatsioonide jaoks, aga ka avaliku sektori institutsioonidele ning meediakanalitele naaberriigi reaktsiooni kajastamiseks.

Küsi lisa!