ETA Monitoring
EST   ENG   RUS
e-mail: meedia@monitooring.ee         tel: 6108865

 

Teenused

Analüüsid

Meediakajastuse analüüsid on tervikliku monitooringusüsteemi osa ja nende eesmärk on aidata kaasa strateegilisele kommunikatsioonijuhtimise protsessile. Analüüsid jagunevad üldiselt kvantitatiivseteks ja kvalitatiivseteks.

Kvantitatiivne analüüs keskendub teatud nähtuste, ettevõtete, isikute jms. esinemissagedusele ja tingimustele meediakanalites. Kvantitatiivse analüüsi puhul tehakse suurema hulga informatsiooni põhjal üldistusi mingi perioodi jooksul toimunud muutustest ning tulemused on arvuliselt mõõdetavad ja võrreldavad. Analüüsi aruanded koostatakse reeglina arvandmete võrdlustena tabelite ja graafikute kujul.

Näiteks võib organisatsioon regulaarselt analüüsida enda ja konkurentide meediakajastuse aktiivsust, ettevõttest kirjutavate ajakirjanike ja kanalite aktiivsust, organisatsiooni puudutava informatsiooni levikut meediakanalites jne.

Kvalitatiivne analüüs keskendub seevastu üksiksündmustele ning tegeleb nende lähema vaatlusega. Kvalitatiivse analüüsi puhul on rõhk just omaduslikel parameetritel nagu isikute seisukohad, meediakanalite poolt antud hinnangud, autorite poolt kasutatud argumendid jne.
Kvalitatiivset analüüsi kasutatakse näiteks organisatsiooni meediakampaaniate kulgemise hindamisel või meediaavalikkuses levivate hoiakute ja suhtumiste muutumise fikseerimiseks.

Regulaarsete analüüside korral on optimaalne raportite koostamise periood üks kuni kolm kuud. Üksiksündmuste analüüsi periood ja intervall sõltub lähteülesandest ning need määratakse vastavalt olukorrale.

Parimate tulemuste saavutamiseks teeb ETA Uudistetalitus koostööd mitme tuntud Eesti analüütikuga, nende hulgas Tarmu Tammerki ja Juhan Kivirähkiga. Laialdane koostöövõrk võimaldab meil moodustada parima projektimeeskonna konkreetse analüüsi teostamiseks.

Küsi lisa!