ETA Monitoring
EST   ENG   RUS
e-mail: meedia@monitooring.ee         tel: 6108865

 

Teenused

Online monitooring

Online monitooring on pidev monitooringuprotsess, mille käigus tuvastatakse ja edastatakse klienti huvitav informatsioon kogu tööpäeva jooksul. Sama päeva meediakajastuse monitooring on kättesaadav alates varahommikust ja pidev teabeedastus toimub terve päev. Online monitooring edastatakse elektroonilisel kujul kliendiportaali ETA360 vahendusel või e-posti teel. Monitooringu käigus jälgitakse kõiki teemakohaseid artikleid, uudislugusid, intervjuusid ja saateid ning monitooring katab vastavalt kliendi soovile kõik meediatüübid ja -kanalid.

ETA Monitooring oli esimene, kes käivitas Eestis online monitooringu. Hetkel on see kõige populaarsem teenus, mida kasutab ligikaudu 95% meie klientidest. Operatiivne jälgimine tagab võimaluse olla jooksvalt kursis päevasündmustega, saada kohene tagasiside pressiteate levikust ja olla valmis reageerima ootamatutele meediasündmusele.

Küsi lisa!