ETA Monitoring
EST   ENG   RUS
e-mail: meedia@monitooring.ee         tel: 6108865

 

Teenused

Meie poolt pakutavad lahendused lähtuvad põhimõttest, et efektiivne meediamonitooring on organisatsiooni tervikliku infosüsteemi osa ning oluline tagasisideme instrument organisatsiooni tegevuse ja tegevust mõjutavate keskkonnamuutuste jälgimisel. Meie eesmärk on pakkuda teenust, mis aitaks seatud eesmärke saavutada parimal viisil, arvestaks organisatsiooni erinevate ametikohtade ja tasandite vajadusi ning oleks ühilduv organisatsiooni tervikliku infosüsteemiga.

Konkreetse lahendi leidmiseks, monitooringu eesmärgi ja infovajaduse fikseerimiseks, vajalike infokanalite määramiseks ning pakkumise küsimiseks, võta meiega ühendust.